מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 4.2.2024

מאחר שעדי יגיל מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. החליט לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש העסק במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 1. בעת השימוש בשירותי האתר, נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובת המייל שלך, במספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בעת תהליך בו הינך מתבקש להזין פרטים אישיים ("להלן: "רישום") באתר, לדוגמה השארת פרטים לשם יצירת קשר וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע בנוגע למאפייני הגלישה שלך, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.
 2. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כגון שמך, הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. במסגרת ההרשמה כאמור, חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים בלבד.
 3. במסירת מידע אישי, הינך מאשר כי הפרטים האישיים שמסרת הינם נכונים ומדויקים וכן, נותן הסכמתך שהנתונים האישיים יישמרו וייכללו במאגר המידע של עדי יגיל ובאחריותו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע").
 4. השימוש במידע על משתמש (מידע מזהה ו/או שאינו מזהה אישית) ייעשה על ידי עדי יגיל ו/או מי מטעמו, רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות כדלקמן:
 •     שיפור והעשרת השירות והתכנים המוצעים באתר, בהתאם לציפיות המשתמשים באתר.
 •     שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 •     שליחה באמצעות דואר אלקטרוני, מידע בדבר השירות ו/או מידע שיווקי ופרסומי בכפוף להסכמה מפורשת של המשתמש אשר ניתנת לביטול בכל עת ע"י הודעה בכתב ותפסיק מקבלתו מידע כזה.
 •     יצירת קשר בין העסק ו/או מי מטעמו לבין המשתמש.
 •     ניתוח מידע שאינו מזהה אישית אשר ישמש את העסק בעיקרו כמידע סטטיסטי.
 •     לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.
 1. העסק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:
 •     בהסכמתך ובאישורך להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
 •     במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 •     אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
 •     כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העסק או כל צד שלישי אחר שתחייב חשיפת פרטיך.
 •     בכל מקרה בו העסק יהיה סבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 •     אם העסק  ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. האתר של עדי יגיל משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לחוויית הגלישה והשימוש באתר. לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ולנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, תוכל לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 3. חלק מקבצי העוגיות עשויים להיווצר ע"י צדדים שלישיים. כחלק מניהול והפעלת האתר, ולצורך ניתוח אופן המעורבות של המשתמשים, האתר משתמש במערכת כזו – "גוגל אנליטיקס" (Google). בעת השימוש באתר, ייתכן ונתונים מסוימים כדוגמת כתובת הדף שבו הינך מבקר ו/או כתובת ה IP שלך, ישלחו ל-Google באופן אוטומטי.
 4. גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", ותיתכן אפשרות שהמידע שנאסף באמצעות ה-"Cookies" מועבר ונשמר בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.
 5.  עצם השימוש שלך באתר מעיד על הסכמתך לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.
 6. עדי יגיל מתיר לחברות צד שלישי (כדוגמת גוגל, פייסבוק, אינסטגרם), לבצע פעולות לצורך שיווק האתר (Remarketing). חברות אלה משתמשות בקובצי Cookies במטרה להציג מודעות, על סמך ביקורים באתר שנעשו בעבר. השימוש שחברות אלו עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של עדי יגיל.
 7. עדי יגיל מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, עדי יגיל לא מתחייבת ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 8. אם המידע שבמאגרי העסק משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 9. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על מדיניות הפרטיות, הוא הדין הישראלי בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים). בכל מקרה של מחלוקת ו/או סוגיה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

יצירת קשר

לכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשימוש בו, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: info@adiyagil.com

באתר הזה אני משתמש בעוגיות כדי להתאים את המסרים ולספק לכם חווית גלישה טובה יותר.