תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: 4.2.2024

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עדי יגיל – אפיון חווית משתמש, בכתובת  https://adiyagil.com/ (להלן: "האתר").

1. הגדרות

1.1.   "עדי יגיל" או "העסק" –מפעיל האתר ומספק שירותי ייעוץ אפיון ויישום פתרונות בתחום חווית משתמש ה-UI / UX.

1.2.   "ייעוץ"– מתן הכוונה מקצועית ללקוח, באמצעות שיחות בנייד ו/או היוועדות חזותית באמצעות אפליקציה ייעודית ו/או מפגש במשרדי העסק ו/או בבית הלקוח על פי שיקול דעתו של עדי יגיל.

1.3.   "משתמש" –  כל אדם המבקר באתר, הגולש באתר או העושה ו/או יעשה שימוש כלשהו בשירותים הכלולים באתר.

1.4.   "תכנים" – כל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו'

1.5.   "יום עסקים" – יום עסקים לצורך חישוב מניין הימים במועדים הקבועים הינו בימים א-ה בין השעות 9:00 – 17:00 למעט חגים, מועדים וערבי חג

2. כללי

2.1.   הינך מתבקש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). עצם שימושך באתר מעיד על הבנתך והסכמתך, לכל תנאי השימוש ולתנאים הנוספים המופיעים באתר.

2.2.   האמור בתנאי השימוש המפורטים להלן זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.3.   התנאים המפורטים להלן מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין עדי יגיל ו/או מי מטעמו לבינך כמי המשתמש, הגולש באתר או העושה ו/או יעשה שימוש מכל סוג שהוא באתר.

2.4.   עדי יגיל רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, וכי כל שינוי כגון זה ייכנס לתוקף מיד עם הצגתו באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה על המשתמש. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש על היותו מעודכן בכל תנאי השימוש וכי מסכים לפעול על פיהם.

2.5.   באם אינך מסכים לאילו מהתנאים המפורטים בתנאי השימוש, הינך נדרש לחדול מכל שימוש באתר באופן מיידי.

2.6.   כותרות הסעיפים בתנאי השימוש אלו מובאות לצורך הנוחות בלבד, אין הן מהוות חלק מן תנאי השימוש, ולא תשמשנה לפרשנותו.

2.7.   במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בתנאי השימוש לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

3. השימוש בתכנים

3.1.   האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, עומד לרשות המשתמשים "כמות שהוא" ("AS IS") בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולעיל וכן למדיניות הפרטיות ולתנאים הנוספים המופיעים באתר.

3.2.   השימוש באתר נעשה אך ורק על אחריותך (המשתמש). עדי יגיל נוקט מאמצים סבירים  על מנת שהמידע יהיה איכותי, שלם, נכון ועדכני. אולם אין כל בטחון כי המידע באתר יהיה נקי מטעויות, ייתכן כי תכנים מסוימים אינם שלמים ו/או נפלו שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות טכניות ואחרות לרבות ברכיבי תוכנה. עדי יגיל לא יישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

3.3.   יובהר, כי אין להסתמך על מידע מכל סוג שהוא אשר מופיע באתר. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו.

3.4.   תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם  עדי יגיל, ו/או צדדים שלישיים.

3.5.   התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

4. קניין רוחני

4.1.   השימוש באתר מותר אך ורק על-פי התנאים המפורטים בתנאי השימוש. זכויות הבעלות באתר בכללותו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן בבעלות ויישארו בכל עת בבעלות עדי יגיל וכל הזכויות שמורות לעדי יגיל.

4.2.   האתר על תכניו לרבות עיצוב האתר, קוד התוכנה, קבצי המדיה ,גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים וכל מידע אחר באתר שייכים במלואם אך ורק לעדי יגיל ואין לעשות בהם שימוש מכל סוג שהוא ללא אישור כתוב מראש מעדי יגיל ו/או מי מטעמו.

4.3.   אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד ולא לשימוש אישי. אינך רשאי/ת לעשות כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי ליצור יצירות נגזרות, להעביר, להשכיר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר. ללא רשותו המפורשת של עדי יגיל בכתב ומראש

4.4.   אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר.

4.5.   שמו של העסק, סימניו הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הם קניינו של עדי יגיל או של צדדים שלישיים, לפי העניין.

4.6.   שם המתחם (domain) של האתר הוא קניינו הבלעדי של עדי יגיל.

4.7.   אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר של עדי יגיל ובסימני המסחר של צדדים שלישיים שבאתר, לכל תכלית מסחרית ו/או לכל שימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר בינך לבין עדי יגיל.

4.8.   היה ובתכנים המופיעים באתר נמצא כי בשוגג נעשה שימוש בתוכן שיש בו פגיעה בזכויות יוצרים, הינך מוזמן לפנות לעדי יגיל למען טיפולו בעניין זה.

5. שליחת הודעות

5.1.   הינך מאשר ומסכים כי הפרטים שנמסרו על ידך לעדי יגיל, עשויים לשמש בין היתר לצורך שליחת הודעות מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, בדבר השירותים של העסק ו/או מידע שיווקי ופרסומי בהתאם להוראות חוק התקשורת(בזק ושידורים),התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”).

5.2.   הינך רשאי בכל עת, לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לעדי יגיל כי הינך מסרב לקבל דברי פרסומת.

5.3.   מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

 

6. אחריות

6.1.   עדי יגיל אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי על איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם שעדי יגיל שואף לספק את המידע באתר ללא שיבושים והפרעות בזמינות האתר, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של עדי יגיל להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות, לרבות כשלים תפעוליים במערכות צדדים שלישיים ו/או כשלים ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או אצל ספקי השירותים לאינטרנט או סלולרי. הנך מאשר בזאת כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי עדי יגיל בנוגע לזמינות האתר כאמור.

6.2.   במקרים של השבתת פעילות האתר בשל תקלה טכנית ו/או כוח עליון ו/או השבתה לצורכי תחזוקה, עדי יגיל יפעל להשבת פעילות האתר בהקדם האפשרי.

6.3.   גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד ("גורמים מפגעים"). עדי יגיל אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.

6.4.   אין העסק יישא באחריות בגין נזק מכל סוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, עקב שימוש שלא על פי תנאי השימוש.

6.5.   עדי יגיל מיישם באתר נהלים לאבטחת מידע אשר מטרתם לצמצם את הסיכונים לפריצה ו/או לחדירה בלתי-מורשית, יחד עם זאת ייתכן ונהלים אלו לא יהוו הגנה מוחלטת ועל כן עדי יגיל אינו מתחייב כי השירותים המופעלים על ידו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. עדי יגיל הגדיר את אבטחת האתר והמידע בעדיפות עליונה על מנת לשמור על רמת אבטחה מידע גבוהה של האתר.

6.6.   בשימושך באתר אתה מסכים מפורשות לכך שהעסק אינו נושא באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו.

6.7.   המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק בקשר לאתר, לתכנים הכלולים בו.

7. קישורים

7.1.   האתר עשוי לכלול קישורים המפנים לאתרים חיצוניים אשר אינם בשליטתו או בפיקוחו של עדי יגיל וכל מטרתם היא לאפשר גלישה נוחה והרחבת ידע מועיל הקשור לתחום. ייתכן ויפורסמו באתר קישורים לאתרים חיצוניים וכי עדי יגיל עשוי לקבל תשלום עמלה מאת צדדים שלישיים בגין ביצוע רכישה באתר החיצוני בעקבות מעבר מקישור הנמצא באתר של עדי יגיל. עדי יגיל עושה ויעשה ככל שניתן על מנת לעזור לך לקבל את הבחירה הטובה ביותר עבורך בדרך הוגנת, וכי אין בקבלת תשלום כאמור כדי להשפיע על מקצועיותו, אמינותו ודרך קבלת החלטותיו של עדי יגיל.

7.2.   לעדי יגיל אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר והוא אינו ערב לזמינותם, נכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. עדי יגיל אינו ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

7.3.   ניתן לקשר ולהפנות לעמוד הבית של האתר. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר ללא קבלת הסכמתו של עדי יגיל מראש ובכתב. עדי יגיל שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8. שימושים אסורים

למען הסר ספק, השימוש באתר הינו מותר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים  להלן ולעיל בלבד, וכל שימוש אחר באתר הינו אסור אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. בנוסף על האמור ומבלי לגרוע ממנו:

  •       אין להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית.
  •       אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים לבחינת אמצעי ההגנה של האתר.
  •       אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי להכביד ו/או לפגום בפעילות התקינה של האתר.
  •       אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או צד שלישי כלשהו ו/או   להשפיע בצורה כלשהי על שימושם באתר.
  •       אין להשתמש באתר באופן שיש בו בכדי להזיק, להאט, להכביד, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
  •       אין לבצע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של עדי יגיל באתר.

9. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על הסכם תנאי השימוש לרבות פרשנותו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים). בכל מקרה של מחלוקת ו/או סוגיה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

10. יצירת קשר

לכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשימוש בו, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: info@adiyagil.com

 

עדי יגיל מאחל לכם גלישה מהנה

באתר הזה אני משתמש בעוגיות כדי להתאים את המסרים ולספק לכם חווית גלישה טובה יותר.