Vet4Bulldog

מידע מניעתי ותכשירים ייחודיים לרכישה - והכל במיוחד לבולודגים

סוג הפרויקט

אתר

רקע

האתר מכיל כמויות של מידע רפואי לבעלי בולדוג בארה"ב. למרות שהאתר חווה עשרות אלפי מבקרים, הוא התקשה בהמרת המבקרים לרכוש טיפולים מהחנות המקוונת שלו

אתגרים מרכזיים ופתרונות

שיפור הזמן באתר והפחתת שיעור היציאה ע"י מבקרים

ניתוח נתוני אנליטיקס ויישום שינויים מתאימים כגון מודל ניווט פשוט, מבנה חדש לעמודי תוכן, התאמות למובייל ועוד..

לעזור למבקרים למצוא מידע על מצבים רפואיים של בולדוגים

יצירת 'מסנן מצבים' חדש המסייע למבקרים לזהות מצבים רפואיים נפוצים ומציע פתרונות מתאימים

הגדלת כמות המכירות מהחנות המקוונת

פישוט מודל הניווט בחנות ושילוב מסנן המצבים המאפשר למבקרים לאתר טיפול מומלץ בקלות

דוגמאות מתהליך האפיון

דוגמאות מהעיצוב הסופי

עיצוב | אלונה מילשקו

באתר הזה אני משתמש בעוגיות כדי להתאים את המסרים ולספק לכם חווית גלישה טובה יותר.

Copy link