Vet4Bulldog

אתר מכירות רפואי של מוצרי טיפול בבולדוגים

סוג הפרויקט

אתר

רקע

האתר מכיל כמויות של מידע רפואי לבעלי בולדוג בארה"ב. למרות שהאתר חווה עשרות אלפי מבקרים, הוא התקשה בהמרת המבקרים לרכוש טיפולים מהחנות המקוונת שלו

אתגרים מרכזיים ופתרונות

שיפור הזמן באתר והפחתת שיעור היציאה ע"י מבקרים

ניתוח נתוני אנליטיקס ויישום שינויים מתאימים כגון מודל ניווט פשוט, מבנה חדש לעמודי תוכן, התאמות למובייל ועוד..

לעזור למבקרים למצוא מידע על מצבים רפואיים של בולדוגים

יצירת 'מסנן מצבים' חדש המסייע למבקרים לזהות מצבים רפואיים נפוצים ומציע פתרונות מתאימים

הגדלת כמות המכירות מהחנות המקוונת

פישוט מודל הניווט בחנות ושילוב מסנן המצבים המאפשר למבקרים לאתר טיפול מומלץ בקלות

דוגמאות מתהליך האפיון

דוגמאות מהעיצוב הסופי

עיצוב | אלונה מילשקו