YM Technologies

ממשק דיגטלי חדש למערכת חיישנים

סוג הפרויקט

אפליקציה

רקע

החברה מפתחת מוצרים לאיתור וזיהוי הצפות לחברות בארץ ובעולם. עם המעבר מחיישנים אנלוגיים לדיגיטליים, עלה הצורך לבניית מערכת שתתמוך בניהול חיישנים מהסוג החדש באמצעות ממשק ייעודי לרכזת החדשה

אתגרים מרכזיים ופתרונות

מניעת מצב בו לקוחות שוכחים לתקן חיישן תקול בשל השתקה של התראות

הגבלת אפשרות השתקה לזמן קצוב והוספת תמיכה ויזואלית להתראות

הפחתת עלויות הקמה והדרכה ללקוחות חדשים

בניית תהליך אונבורדינג פשוט שמסייע ללקוחות להגדיר את החיישנים בצורה עצמאית ללא הדרכה מיוחדת מצד החברה

מניעת שגיאות וצמצום זמן התקנה של חיישנים חדשים

זיהוי אוטומטי של סוג החיישן והצגת שדות רלוונטים למילוי ע"פ נתיב מוגדר

דוגמאות מתהליך האפיון

עדי היווה חלק משמעותי בתהליך הפיכת מרכזיות החיישנים שלנו מממשק אנלוגי לדיגיטלי. במהלך העבודה המשותפת, הוא הצליח להבין את האתגרים השונים וליישם פתרונות שהתאימו לצרכים הייחודים של המשתמשים שלנו. לעדי יש יכולת ייחודית לפשט אינטראקציות מורכבות למעצבים ולמפתחים שעובדים איתו בצורה שכל אחד יכול להבין ולהתחבר. ללא ספק היה תענוג לעבוד איתו. אנחנו כבר מצפים לשלב הבא של שיתוף פעולה נוסף בשלבי הפיתוח.

דוגמאות מהעיצוב הסופי

עיצוב | אלונה מילשקו